Lịch BLoc 2017


Lịch bloc là loại lịch có 365 tờ, mỗi tờ là 1 ngày, được đóng thành cuốn dày, có thể xé tờ khi sử dụng. Cuốn lịch blocnày được in nhiều màu với loại giấy Couche matt 65gsm. gáy đóng keo đục lỗ xé răng cưa hoặc bloc xé lỗ tròn.

Lịch bloc 2017 được cải tiến về nội dung lẫn chất lượng. Công nghệ in Lịch bloc 2017 siêu đẹp với bản in Metalize chạm cát, điểm kim. Mẫu Lịch bloc 2017 gồm nhiều loại lịch: Lịch bloc đại, lịch bloc siêu đại, Lịch bloc siêu cực đại, Lịch bloc cực đại, Lịch bloc trung, Lịch bloc đại đặc biệt.

Hỗ trợ trực tuyến